PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 Hotărârea 68 din 2023 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" pentru a vota respingerea Rezilierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipal În zonele: 3-Drăgăneşti, 4-Urlaţi 5-Vălenii de Munte nr. 259 din 18.02.2019- 1576 din 19.02.2019