PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 Hotărârea 73 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, judeţul Prahova pentru a vota În Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "Parteneriatul pentru Managementu! APE} Prahova" retragerea Comunei Râfov din asociaţie