PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 Hotărârea 74 din 2023 privind aprobarea cumpărării unui imobil -teren şi construcţie situat în intravilanul satului Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, tarla 2, parcela 86, carte funciară sau număr cadastral 24401