PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 Hotărârea 76 din 2023 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generala Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" pentru a vota respingerea rezilierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipal în zonele: 3-Drăgănești, 4-Urlați, 5-Vălenii de Munte nr. 259 din 18.02.2019- 1576 din 19.02.2019 pentru neplata redevenţei conform contractului