Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea efectuării unor evaluări pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor proprietate privată a comunei Tomșani, concesionate pentru construirea de locuințe