Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Tomșani