Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judetul Prahova, pe anul 2014