Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, judetul Prahova pe anul 2014