Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind propunerea Consiliului Local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Tomșani