Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani