Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință