Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr 14 din 28.03.2013 privind aprobarea măsurilor organizatorice de admin a pajiștilor propr privată