Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Convenției privind punerea în executare a unei hotărâri judecătorești