Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului