Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea "Actului adițional nr 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare a comunei Tomșani nr 2606 din 2006"