Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea "Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire în vederea concesionării Bălții Magula"