Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea aprobarea "Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat"