Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2013 și estimările pentru anii 2014-2016