Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil - teren proprietate privată a comunei Tomșani