Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru proiectul "Asfaltare drumuri locale, comuna Tomșani"