Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2012, de către Primarul comunei Tomșani, în cursul anului 2013