Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice de administare a pajiștilor proprietate privată a Comunei Tomșani