Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2012