Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a supraf de 1240 mp teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Tomșani