Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1386 mp, teren ce aparține domeniului privat al comunei Tomșani