Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind asocierea comunei Tomsani cu Județul Prahova și alte UAT în "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară"