Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, a suprafeței de 4 ha teren propr privată a Com Tomșani în vederea realiz unui parc fotovoltaic