Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind inițierea procedurilor de elaborare a "Strategiei de dezvoltare a comunei Tomșani pentru perioada 2014-2020"