Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind organizarea manifestării cultural - artistice "Zilele comunei Tomșani"