Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind privind aprobarea "Actului adițional nr 2 la Contractul de concesiune nr 1526 din 24.08.2001 a Serviciului de distribuție a gazelor naturale din comuna Tomșani"