Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind privind detalierea obligațiilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici, altor persoane juridice și cetățenilor