Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2013 - 7 iunie 2013