Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind transformarea funcției publice vacante inspector asistent în inspector debutant la Compartimentul financiar - contabil"