Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță și de soluționare a situațiilor identificate