Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre pentru completarea Anexei la Hot.18 din 25.04.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Tomșani, județul Prahova 2014-2020