Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre pentru completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 30.08.2013 privind asocierea Comunei Tomșani cu Județul Prahova și alte unități administrativ-teritoriale din județul Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercominitară Parteneriatul pentru Managentul Apei-Prahova