Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre pentru modif. Hot. 16 din 23.07.2012 privind aprobarea organizării rețelei școlare