Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 si 2 la HCL nr 42 din 27.11.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al com Tomșani