PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre prind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Judetul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes public "Lucrări de reabilitare termică și igienizare a Școlii Gimnaziale Prof.Dinu Mihail-Dan-Tomșani" și "asfaltare drumuri sătești, satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani, Magula"