Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre prind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Judetul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes public "Lucrări de reabilitare termică și igienizare a Școlii Gimnaziale Prof.Dinu Mihail-Dan-Tomșani" și "asfaltare drumuri sătești, satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani, Magula"