Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind abilitarea Primarului comunei Tomșani de a chema în judecată pe fostul primar Potocea Ilie