Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012