Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind acordul pentru reducerea suprafeței de pășune din proprietatea privata a comunei Tomșani

Pagina 1 Aici !

Pagina 2 Aici !