Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Tomșani, județul Prahova