Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali