Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință-04-06-2015