Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni (August)