Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni-10-09-2015