Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind amenajarea grădiniței Loloiasca cu grupuri sanitare și încălzire cu centrală termică pe gaze