Hotărârile consiliului local ➠ Hotarare privind anularea procesului verbal înregistrat sub nr.5905 din 31.08.2015 privind atribuirea contractului de vanzare cumparare, prin licitație publică a imob-teren cu nr.cadas 21410, în suprafață de 55.000mp