Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral și a Regulamentului privind organizarea pășunatului pe pășunile proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova